Дизайн пластикових карток

По-перше, вкрай не рекомендується виконувати дизайн самостійно. Для цього існують фахівці, які виконують дизайнерські роботи саме в області пластикових карток. Мета цього розділу полягає

в тому, щоб на основі існуючого досвіду спілкування з банками і виконання замовлень на розробку дизайну картки, сформулювати основні поняття, якими повинен оперувати замовник при спілкуванні з дизайнером для того, щоб отримати необхідний результат. Основний принцип полягає в тому, що людина сприймаюча вказівки і людина, що їх формулює розуміють їх по-різному. Отже, людина, яка їх формулює, повинна знати спосіб мислення того, хто ці вказівки сприймає.

Під дизайном розуміють різні види проектувальної діяльності, метою, що має, формування естетичних і функціональних якостей наочного середовища. Якщо це визначення застосувати до пластикових карток, то можна виділити наступні основні вимоги по дизайну:

 1. Естетичні:

імідж емітента (банку, торгової організації і т.д.);
впізнанність картки;
облік в композиції обов'язкових реквізитів системи, в рамках якої проводиться емісія;
унікальність з погляду патентоспроможності.

 1. Функціональні:
технічні вимоги системи, в рамках якої проводиться емісія, до картки (магнітна, чіпована, з обов'язковою голограмою і т.д.);
розпізнавання картки з погляду оператора обслуговування;
захист від підробки (у тому числі від підробки іншими, не поліграфічними засобами).

Якщо розглянути вимоги, то вони багато в чому співпадають.

В основному зорове сприйняття будь-якого предмету має цінність визначатись наступними параметрами: композицією і кольором.

Під композицією мають на увазі взаємне співвідношення за розміром, формою, місцерозташуванням окремих найістотніших образотворчих елементів. Якщо говорити стосовно картки, то цими елементами, що формують композицію на передній стороні картки, є:

 •  - товарний знак або логотип емітента
 •  - знак обслуговування (логотип) платіжної або дисконтної системи (якщо емісія усередині системи)
 •  - інші логотипи (при виданні сумісних карток)
 •  - контактна група мікросхеми (для чіпових карт)
 •  - голограма (якщо того вимагають правила системи)
 •  - службова інформація (вона може бути ембосована або надрукована)
 •  - загальний фон картки.

Для зворотної сторони картки ситуація спрощується, оскільки в переважній більшості випадків композиція картки визначається горизонтальною смугою для підпису і магнітною смугою, якщо вона є, і необхідністю розташувати достатньо велику кількість тексту. Тобто звичайно доводиться говорити тільки про композицію текстової інформації. Іноді на зворотну сторону поміщають фотографію утримувача картки або штриховий код, і цей момент (з урахуванням того, що на цих елементах можуть бути сліди від ембосування), також повинен бути врахований дизайнером.

Що ж до кольору, то слід пам’ятати про те, що після друку пластик звичайно ламінують (для банківських карток це роблять завжди). Ламінування дещо спотворює колірну гамму. Тому підбір кольору з урахуванням майбутнього ламінування краще доручити фахівцю.

Крім того, при роботі з кольором слід враховувати особливості технологічних процесів виготовлення пластикових карток.

Можна привести ще сотню таких "маленьких хитрощів". Що, власне, доводить достатньо очевидний факт: при замовленні дизайну звертайтеся до професіоналів, що знають технології виготовлення карток.

Що таке добра або погана композиція говорити достатньо складно, хоча існують правила, що дозволяють залежно від ситуації забезпечити якщо не добру, то професійну композицію. Проте, для того, щоб забезпечити цю композицію, художник повинен знати наперед, як надалі оброблятиметься картка.

В тому випадку, якщо система локальна і ніяких додаткових образотворчих елементів з'являтися не буде, композиція може бути достатньо вільної. Тут, правда, слід підкреслити, що в цьому випадку набуває провідне значення розпізнавання картки. Досягається це використанням, в основному, нетрадиційних образотворчих методів. Складність в ригідності мислення, обумовлена тим, що для України картка - екзотика і повинна формувати поки що рівень достатку, а не функціональність її використання. У разі "нелокальності" системи (або її розвитку в "нелокальну") дизайнер повинен обмежувати свою фантазію знанням технологій виробництва карток і маркетинг-планом емітента в частині випуску карток.

Тут ми підходимо до питання про супровід дизайну картки в ході його розробки. Звичайно дизайнер представляє 2-3 варіанти рішення картки, з яких емітент повинен вибрати основний варіант, який йде в подальше опрацьовування. Для розробки цих варіантів необхідно, щоб замовник сформулював основні поняття, що стосуються його іміджу.

Чим формується імідж?

Це нетривіальне питання, зв'язане з тим, що поки практично не існує емітентів, що уділяють цьому питанню достатньої уваги і, тому, уявний всім очевидним. Практично будь-яка людина скаже без запинки, що імідж комерційної організації формується товарним знаком, логотипом - тобто фірмовим написанням назви емітента, колірним рішенням. Не часто, але іноді згадують, що повинен існувати слоган - рекламний девіз організації (взагалі-то, під конкретну задачу, зокрема - під випуск карток). Нарешті, практично ніхто не говорить про фірмовий слайд емітента, який продовжує той же імідж. І зовсім ніколи не вимовляється фраза про те, що це система заходів, яка повинна однаково проводитися від зовнішньої реклами до роботи з кожним, навіть потенційним, клієнтом, формуюча стійкий позитивний образ організації, виділяючої її серед інших подібних підприємств.

Якщо підходити до цього питання у всій строгості, то картка повинна формуватися в межах розробки фірмового стилю і включати не тільки саму себе, але і весь пакет документообігу, її супроводження. На жаль, наш досвід роботи показує, що на початку розробляється картка, а потім вирішують як її "запрягати" в поліграфічну продукцію. Більш того, на початку ухвалюється рішення про випуск карток, а вже потім розв'язується питання про те, хто буде клієнтами і навіщо ним це треба. Хоча відповіді на ці питання повинні бути на чолі рішення про емісію карток.

Отже, ті дані, які треба повідомити дизайнеру перед проведенням робіт із створення зовнішнього вигляду картки, це товарний знак, логотип, кольори емітента і коротку довідку (можна, усну) про те, що для емітента є основним, ступінь його консервативності або, навпаки, розкутості. На підставі цього набору дизайнер повинен представити 2-3 варіанти зовнішнього вигляду.

Не має сенсу говорити, що жоден варіант не підходить, хоча і таке можливо. Має сенс говорити про порівняльні переваги запропонованих варіантів. В цьому випадку дизайнеру буде легше зрозуміти, в чому він помилявся у попередній розмові. Хоча можливий варіант і принципового повороту подій при розробці. Звичайно це торкається, як не дивно, первинного вибору композиції. Для того, щоб цього уникнути має сенс чітко визначати спочатку діапазон можливого застосування картки.

Далі, випуск будь-якої картки у результаті приводить до необхідності її просування на ринку. Отже, хоча це і дорожче, при замовленні дизайну картки має сенс просити підготувати образотворчий ряд іміджевої і наочної реклами картки внаслідок того, що не все, що добре виглядає як картка, добре виглядатиме в зоровому ряді реклами. Це все одно, як розробляти фірмовий стиль, забувши про те, що потім це ще і потрібно добре поліграфічно надрукувати, і скільки все це коштуватиме. Тут ми повертаємося до питання про імідж.

Якщо картка з естетичної точки зору є не порожнім місцем, то її можна запатентувати як промисловий зразок. Патентування картки, хоча, як і все в українських умовах, є спірним питанням, дозволяє емітенту бути спокійним (з юридичної точки зору) відносно унікальності дизайну картки. Існуюче законодавство досить строго відноситься до порушень авторських прав.

Таким чином, для того, щоб отримати в ході розробки дизайну картки максимальний вихід, необхідно:

 • - ясно представляти іміджеву політику емітента (спільно з відділом реклами або маркетингу);
 • - чітко представляти політику розвитку карткової системи на найближче майбутнє, або, принаймні, знати, які карткові продукти будуть випущені після даного;
 • - не економити гроші на розробці всіх елементів, супроводжуючих просування картки на ринок.

Отже, вважатимемо, що зовнішній вигляд картки розроблений. Зроблені роздруки (як правило, на кольоровому принтері), які затверджені керівництвом емітента з тією умовою, що принтер не може точно представити колір картки. По суті, це затвердження композиції, але даний етап потрібно пройти обов'язково. Після розробки зовнішнього вигляду картки затверджений оригінал-макет, який був представлений дизайнером, пересилається виробнику.

Виробник робить на спеціальному пластику робить пробні картки. Ці зразки висилаються емітенту (якщо йдеться про емісію в рамках платіжної системи, то зразок висилається і на адресу платіжної системи), і після позитивного рішення питання (зразки затверджуються керівником організації-емітента) виробник карток приступає до їх виготовлення.